Blog

Marketing Automation: “Không chỉ là công cụ mà phải biết vấn đề là gì”

[MarketingAutomation.vn] Đó là một trong những chia sẻ của anh Nguyễn Thành Long, Giám đốc Học viện Marketing Cốc Cốc dành cho các bạn học viên muốn hiểu rõ hơn về Marketing Automation. Đây là một workshop do Shield phối hợp với Think Markus tổ chức vào chiều ngày 28/8 Read more…